Home » მთავარი » ირაკლი შიხიაშვილის ბრიფინგი

ირაკლი შიხიაშვილის ბრიფინგი

ირაკლი შიხიაშვილის ბრიფინგი

Facebook Comments
x

Check Also

ტრაგედია, რომელიც ერთ დღეს, ერთ წუთში დაატყდა საქართველოს! – გვახსოვს!

უახლესი ისტორიის ტრაგედია, რომელიც ერთ დღეს, ერთ წუთში დაატყდა საქართველოს! 1993 წლის 22 სექტემბერს თვითმფრინავი, ...