Home » ეკონომიკა » ქვეყნის მართვის სტილი “ირონიულია”

ქვეყნის მართვის სტილი “ირონიულია”

რატი აბულაძე

ეკონომიკის დოქტორი

ხელისუფლების განცხადებებით ქვეყანა ვითარდება, იზრდები ეკონომიკა, უმჯობესდება სოციალური ფონი და მაღლდება მართვის ეფექტიანობა. აღნიშნულ განცხადებებს ამყარებს შთამბეჭდავი ციფრები და ოპტიმისტური პროგნოზები. თუმცა, ფაქტოლოგია ადასტურებს, რომ გვაქვს პესიმისტური ეკონომიკური რეალობა, პოლარიზებული გარემო, მართვის არაეფექტიანი ფონი, გაურკვეველი პოლიტიკური იდეოლოგია და პოპულისტური მიდგომები.

სამწუხაროდ, პოლიტიკური გარემოს ინიციატივები ჯეროვან გავლენას ვერ ახდენს საზოგადოების ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე, ვერც მთავრობა ახერხებს ნდობის განმტკიცებას, ვერც საკომუნიკაციო აქტივობით ახდენს გავლენას საზოგადოებაზე, არც  განხორციელებულმა აქტივობები ქმნის ისეთ „საბრუნებელ მოედანს“, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს ზრდისა და განვითარების შესაძლებლობის მომცემი იქნება.

არსებითია, აღინიშნოს რომ სახელმწიფომ მნიშვნელოვანი ინტერესი გამოხატა ბიზნეს სექტორის ხელშეწყობის მიმართულებით. ბიზნეს სექტორმაც კარგად „მიიღო ხელშეწმყობი ინიციატივები“. ამასთან, ფინანსური სექტორისათვის შექმნილმა „სასათბურე პირობებმა“  მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა ქვეყანა.

ფაქტობრივად, ქვეყანაში ფორმირდება ირონიული სტილის მართვა, რაც გამოიხატება შემდეგში:

  • ქვეყანაში არსებულ მმართველობით გამოწვევებს „უპირისპირებენ“ ტრენინგებს, სემინარებსა და ლექციებს (მმართველობითი გარემოს გარდაქმნის ნაცვლად). აღსანიშნია, რომ როდესაც სახელმწიფო პირს არ გააჩნია პრობლემების მართვის რესურსი და უნარ-ჩვევები, მას აღარც ტრენინგი შველის და აღარც ლექციები;
  • ბალანსი ირღვევა სავალდებულო და ნებაყოფლობით პოლიტიკური ღონისძიებებს შორის. აღმასრულებელი და საკანონმდებლო უწყების წარმომადგენლები საუბრობენ პრობლემებზე, მაშინ როდესაც აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის მექანიზმები მხოლოდ მათ გააჩნიათ. მაშინ როდესაც ქვეყანაში გაირკვა „ეკონომიკის განვითარების მუხრუჭი“, ქვეყანაში არ შექმნილა სამთავრობო და საპარლამენტო კომისია, რომელიც შეისწავლის ხელშემშლელ  ფაქტორებს. რა აზრი აქვს ინიციატივებს, სამთავრობო ღონისძიებებსა და მიდგომებს, თუ ქვეყნის ეკონომიკური გარემოს ძირითადი მუხრუჭები გასანეიტრალებელია;
  • მმართველობითი აქტივობები ფასდება მინიმალური მოთხოვნებით ან საერთოდ არ ფასდება (შესაბამისად შედეგებიც მინიმალურია); ქვეყანაში არსებული მმართველობითი და პოლიტიკური რესურსი, ვერც თვითონ ქმნის შედეგეს, არც სხვას აძლევს გასაქანს. სამწუხაროდ, განვითარებადი და დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური შესაძლებლობების ფონზე, საზოგადოებაც ვერ ვფლობთ „ცვლილებების ბერკეტს“;
  • ქვეყანაში „აზრი არ აქვს“ საინიციატივო აქტივობას. საკომუნიკაციო აქტივობა მხოლოდ მართველი პირების „პირად შესაძლებლობებზე“ აგებული, და არა სახელმწიფო საჭიროებებზე (ამიტომაც გვაქვს ქრონიკული პრობლემები). ცალკეული უწყების შემთხვევაში ფუჭად იხარჯება დრო  და ენერგია (მაგალითად დარიგებული ვაშლები); სამწუხაროდ, სახელმწიფოს ინსიტუტების პროფილიდან „ამოვარდნილი“ ინიციატივები აქვეითებს სახელმწიფო ინსტიტუტების იმიჯს;
  • ჯამში, მმართველობით პროფილს ეფექტიანად გამოსდის პროფესიონალების, ინტელექტუალური და აკადემიური რესურსის „პარალიზება“. თუმცა შემდეგ თვითონაც  „წვალობენ“ მართვის პროცესში და საზოგადოებაც (თანამშრომლებიც) გაწვალებული ჰყავთ.

ბუნებრივია საზოგადოება ზომავს  მისთვის ფასეულს. ანაალიზებს ცხოვრების დონეს. აფასებს შედეგებს და განხორციელებულ მიდგომებს. შესაბამისად, ეკონომიკური პრობლემებიდან გამომდინარე,  ციფრებსა და ინიციატივებზე საუბარს ჯობია მთავრობამ ისაუბროს პროგრამებსა და რეფორმებზე. მათ შედეგებზე. ასევე საზოგადოების მოტივირების საკითხებზე.

მართალია სტატისტიკა პოზიტიურია, თუმცა აღნიშნული ციფრები სტრატეგიულ მოცემულობას არ ქმნის. გაურკვეველია ქვეყანას „როდის გადაუვლის“ რეალური პროგრესის ტალღა. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყანა საჭიროებს სწრაფ და რადიკალურ ცვლილებებს.  

უდაოდ მისასალმებელია ფინანსთა მინისტრის განცხადებები, ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყანაში უნდა შეიქმნას საპარლამენტო კომისია ბანკების საქმიანობის შესწავლის მიზნით –  არის თუ არა ქართული საბანკო სისტემა ეკონომიკის მუხრუჭი.

დაბოლოს, უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყანას სჭირდება საზოგადოებრივი კომისის შექმნა მმართველობითი საქმიანობისა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შეფასების მიზნით (ბოლო 15 წლის მართველობითი საქმიანობის შესწავლისათვის). საზოგადოებამ არა მხოლოდ არჩვენებში უნდა შეაფასოს მთავრობის საქმიანობა, არამედ  არჩვენებამდეც. იმისათვის, რომ ქართულ საზოგადოებას ზუსტი და ნათელი წარმოდგენა ჰქონდეს ქვეყნის მმართველობით შედეგებსა და მათ პროფილზე .

 

 

Facebook Comments
x

Check Also

სამხედროებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის განათლების მიღების ხელშეწყობა

ჯარისკაცზე ორიენტირებული ახალი სოციალური პოლიტიკის ფარგლებში, თავდაცვის უწყება მორიგ ახალ პროექტს იწყებს, რომელიც სამხედროებისა და ...