Home » არჩევნები » საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის ხელის შეშლის მცდელობა

საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის ხელის შეშლის მცდელობა

ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის ხელის შეშლის მცდელობასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს.

ცესკოს განცხადებით, საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის მიუღებელია მასთან ურთიერთობაში იმგვარი ფორმების გამოყენება, რომელიც 2 დღეა ვრცელდება. მათი განმარტებით, ადმინისტრაცია მოქმედებს კანონის შესაბამისად, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში და ჩართულ მხარეებს ნებისმიერი საკითხის გადასაჭრელად სრული შესაძლებლობა აქვთ იხელმძღვანელონ სამართლებრივი ფორმებით.

“ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მნიშვნელოვნად მიაჩნია საზოგადოების ინფორმირება საოლქო საარჩევნო კომისიების მიმართ განხორციელებული ქმედებების და უსაფუძვლო ბრალდებების შესახებ, რამდენადაც ეს არის არა მხოლოდ საარჩევნო ადმინისტრაციის დისკრედიტაციის, არამედ საარჩევნო გარემოსთვის ზიანის მიყენების მცდელობაც, რაც გამოხატულია ისეთ ქმედებებში, რომელიც ცალსახად მიზანმიმართულია საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი ხალხის ნდობის და მაღალი პროფესიული რეპუტაციის დაზიანებისკენ.

აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა ცალსახად განსაზღვრავს იმ პირთა წრეს, ვისაც აქვს უფლება დაესწროს კომისიის სხდომებს. გარდა ამისა, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს უფლება აქვს წარმოადგინოს მისი წარმდგენი სუბიექტი და იმავდროულად დაესწროს იმ კომისიის სხდომას, რომელშიც მას აქვს გავლილი სათანადო რეგისტრაცია. რაც შეეხება მედიას და სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, ისინიც უნდა იყვნენ კანონით დადგენილი წესით აკრედიტირებულები. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, პირი პარლამენტის წევრია თუ სხვა სტატუსის მატარებელი, ეს უფლებამოსილება ყველა აკრედიტირებულისთვის თანაბარია. ამასთან, არაუფლებამოსილი პირების კომისიის სხდომაზე უკანონო შეჭრა განიხილება, როგორც ადმინისტრაციის საქმიანობისთვის ხელის შეშლა და საქმიანობაში ჩარევა.

აქედან გამომდინარე, საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის მიუღებელია მასთან ურთიერთობაში იმგვარი ფორმების გამოყენება, რომელსაც ჩვენ 2 დღეა მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ვისმენთ და ვხედავთ. ადმინისტრაცია მოქმედებს კანონის შესაბამისად, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში და ჩართულ მხარეებს ნებისმიერი საკითხის გადასაჭრელად სრული შესაძლებლობა აქვთ იხელმძღვანელონ სამართლებრივი ფორმებით.

ამასთან, საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებზე სხვადასხვა მედიასაშუალებით გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, ცალსახად ვაცხადებთ – როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრების, ისე საოლქო საარჩევნო კომისიების მხრიდან საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შერჩევისას, საარჩევნო კომისიები ხელმძღვანელობენ მხოლოდ საკანონმდებლო კრიტერიუმებით, პროფესიული გამოცდილებით და ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული სარეკომენდაციო ხასიათის კრიტერიუმებით. ასევე აღსანიშნავია, რომ ამ პირების საარჩევნო საქმიანობას წლების განმავლობაში აკვირდებოდნენ სხვადასხვა დამკვირვებელი ორგანიზაციები და მნიშვნელოვანია, რომ არც ერთი ფაქტი მათი არაპროფესიული ან მიკერძოებული მუშაობის შესახებ არ დაფიქსირებულა.

შესაბამისად, ყურადსაღებია ის გარემოება, რომ არჩევის პროცესთან დაკავშირებით გავრცელებული განცხადებები და შეფასებები კეთდებოდა არჩევის პროცესის დასრულებამდე, სხდომების დაწყებამდეც კი, რაც აშკარად წინასწარ მიზანმიმართულად დაგეგმილი კამპანიური შეტევის ხასიათს ატარებს.

საზოგადოებისა და ჩართული მხარეებისთვის კიდევ ერთხელ განვმარტავთ, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შესარჩევი კონკურსი კანონმდებლობის სრული დაცვით გამოცხადდა და მთელი ქვეყნის მასშტაბით დღეს სრულდება მათი არჩევის პროცედურები. პროცესის დასრულების შემდგომ დეტალურ ინფორმაციას მივაწვდით ყველა მხარეს, მათ შორის საერთაშორისო და დამკვირვებელ ორგანიზაციებს, რომლებიც პოლიტიკურად დაინტერესებული მხარეებისგან განსხვავებით, მიუკერძოებლად აფასებენ პროცესს.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საარჩევნო ადმინისტრაცია მიმართავს დამკვირვებლებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს ყურადღებით დააკვირდნენ არჩევნებში ჩართული ზოგიერთი მხარის ქმედებებს, რომელიც ატარებს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიზანმიმართული დისკრედიტაციისა და მთლიანი საარჩევნო პროცესის დაზიანების ხასიათს.

აღსანიშნავია, რომ ცესკოს წინააღმდეგ მიზანმიმართული კამპანიის მცდელობა ბოლო არაერთ არჩევნებზე დაფიქსირებულა, თუმცა ამას არ მოუხდენია ზეგავლენა ამომრჩევლის ნდობასა და დამკვირვებელი ორგანიზაციების შეფასებებზე.

საარჩევნო ადმინისტრაცია ხელმძღვანელობს და წარმართავს საკუთარ საქმიანობას პროფესიული სტანდარტებით, რათა მოემსახუროს ამომრჩევლებს და მათი ხმა ზუსტად ასახოს არჩევნების შედეგებში,” – ნათქვამია ცესკოს განცხადებაში.

Facebook Comments
x

Check Also

გია ვოლსკი: შალვა ნათელაშვილის ეზოში შეკრებილი ზოგიერთი სუბიექტის განცხადება არ შეიძლება რაიმე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური კრიტერიუმი იყოს

ხელახალი არჩევნების დანიშვნის საფუძველი მაშინ იქნება, თუ საგამოძიებო კომისია დაადასტურებს, რომ 2020 წლის 31 ოქტომბრის ...