საქსტატი: 2021 წლის პირველ კვარტალში, წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, ადგილობრივ ვიზიტორთა რაოდენობა 23.4%-ით გაიზარდა

2021 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლისა და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 1 094.4 ათასით განისაზღვრა, რომლებმაც ქვეყნის ტერიტორიაზე განახორციელეს 1 234.6 ათასი ვიზიტი.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, აღნიშნულ პერიოდში ვიზიტორების რაოდენობა 23.4 პროცენტით მეტია 2020 წლის პირველი კვარტალის შესაბამის მონაცემზე.

„ამასთან, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ტურისტული ტიპის ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობა 554.0 ათასით განისაზღვრა, რაც 28.8 პროცენტით მეტია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. 2021 წლის პირველ კვარტალში ვიზიტორების 39.0 პროცენტი მიეკუთვნებოდა 31-50 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიას.

ამასთან, ქალების რაოდენობა მთლიანი ვიზიტორების 50.9 პროცენტს შეადგენდა. საქსტატის გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, ვიზიტორების 42.7 პროცენტი თბილისის მცხოვრებელია, 12.3 პროცენტი მოდის ქვემო ქართლის რეგიონზე, 10.9 პროცენტი – იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონზე, ხოლო დანარჩენი რეგიონები სტრუქტურაში შედარებით დაბალი წილით არის წარმოდგენილი.

რაც შეეხება ვიზიტების მიზნობრიობას, უმრავლესობა, ანუ 47.1 პროცენტი განხორციელდა მეგობრების/ნათესავების მონახულების მიზნით. ყველაზე მეტი ვიზიტი განხორციელდა თბილისში (საშუალოდ 262.0 ათასი ვიზიტი თვეში) და იმერეთის რეგიონში (საშუალოდ 210.0 ათასი ვიზიტი თვეში).

საქსტატის მონაცემებით, 2021 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 184.2 მილიონი ლარით. აღნიშნული მაჩვენებელი 44.9 პროცენტით მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. ამასთან, ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაზრდილია 22.0 პროცენტით და 149.2 ლარს უტოლდება“, – აღნიშნულია ინფორმაციაში.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password