რაც ჯერ არ იცით – საქართველოს გაერთიანებული დიადი ლოჟის შექმნა

საქართველოს დიადი ლოჟა

მასონობა საქართველოში და საქართველოს გაერთიანებული დიადი ლოჟის შექმნა.

History of Freemasonry in Georgia (Country) and consecration of United Grand Lodge of Georgia.

მასონობას საქართველოში 200 წელზე მეტი ხნის ისტორია აქვს. მე19-ე საუკუნეში, საქართველოში მასონთა ლოჟები ფუნქციონირებდა ქ. ქუთაისში, ქ. ბათუმსა და ქ. თბილისში. საქართველოს გასაბჭოებამ, ხელი შეუშალა საქართველოში ეროვნული, სუვერენული მასონური იურისდიქციის ჩამოყალიბებას.

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ, სხვადასხვა საზღვარგარეთულ მასონურ იურისდიქციებში მყოფმა ქართველემა მასონებმა დაიწყეს საქართველოში მასონური სინათლის შემოტანის და საქართველოს დიადი ლოჟის დაფუძნების პროცესი.

იმისათვის, რომ დაფუძნდეს დიადი ლოჟა საჭიროა ქვეყანაში არსებობდეს მინიმუმ სამი კანონიერად დაფუძნებული ღირსეული ლოჟა, რომლებიც დაფუძნებული იქნებიან თვის მხრივ კანონიერად დაფუძნებული და აღიარებული დიადი ლოჟის (ლოჟების) მიერ.

2011 წლიდან ოთხმა დიადმა ლოჟამ (სომხეთის დიადმა ლოჟამ, რუსეთის დიადმა ლოჟამ, უკრაინის დიადმა ლოჟამ და თურქეთის დიადმა ლოჟამ) დააფუძნა მასონთა ლოჟები საქართველოში:
• 2011 წ. 7 მაისს, სომხეთის დიადი ლოჟს იურისდიქციის ქვეშ კურთხეული და ინსტალირებული იქნა ღირსეული ლოჟა ,,ოქროს საწმისი“ #7
• 2013 წ. 8 თებერვალს, რუსეთის დიადი ლოჟის მიერ – ღ.ლ. ,,წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელი“ #39
• 2013 წ. 20 თებერვალს, უკრაინის დიადი ლოჟის მიერ – ღ.ლ. ,,წმინდა გორგი“ #10
• 2013 წ. 22 თებერვალს, რუსეთის დიადი ლოჟის მიერ – ღ.ლ. ,,წმინდა თამარ მეფე“ #41
• 2013 წ. 5 მარტს, თურქეთის დიადი ლოჟის მიერ – ღ.ლ. ,,პრომეთე“ #1004
• 2013 წ. 26 ოქტომბერს, სომხეთის დიადი ლოჟის მიერ – ღ.ლ. ,,თბილისი“ #10
• 2015 წ. 8 თებერვალს, უკრაინის დიადი ლოჟის მიერ – ღ.ლ. ,,ილია მართალი“ #12
• 2015 წ. 14 მარტს, რუსეთის დიადი ლოჟის მიერ – ღ.ლ. ,,გიორგი V ბრწყინვალე“ #48

2015 წლის 15 მარტს რუსეთის დიადი ლოჟის მიერ დაფუძნებული და ინსტალირებული და იქნა საქართველოს დიადი ლოჟა. საქართველოში მოქმედი დანარჩენი სამი იურისდიქციის დიადი ლოჟების მიერ (სომხეთის დიადი ლოჟა, უკრაინის დიადი ლოჟა, თურქეთის დიადი ლოჟა) არ იქნა აღიარებული რუსეთის დიადი ლოჟის მიერ დაფუძნებული საქართველოს დიადი ლოჟა და მათ გააგრძელეს მუშაობა დამოუკიდებლად.

• 2015 წ. 4 ივნისს საქართველოს დიადი ლოჟის მიერ დაფუძნებული იქნა ღ.ლ. ,,ა.გრიბოედოვი“ #4.
• 2015 წ. 13 აგვისტო, უკრაინის დიადი ლოჟს მიერ – ღ.ლ. ,,ვაზი“ #13
• 2016 წ. 1 იანვარს, საქართველოს დიადი ლოჟის მიერ – ღ.ლ. ,,მოცარტი“ #5
• 2016 წ. 15 თბერვალს, საქართველოს დიადი ლოჟის მიერ – ღ.ლ. ,,სინათლის რაინდები“ #6
• 2016 წ. 2 მაისი, უკრაინის დიადი ლოჟს მიერ – ღ.ლ. ,,უფლისციხე“ #14

2016 წ. 28 მაისს უკრაინის დიადმა ლოჟამ დააფუძნა მასონური დისტრიქტი საქართველოში, რომელშიც გაერთიანდა მის იურისდიქციაში არსებული ოთხი ღირსეული ლოჟა.

2016 წლის შემოდგომისთის საქართველოში მუშაობდა შემდეგი მასონური სტრუქტურები:
• საქართელოს დიადი ლოჟა, მის საფარველ ქვეშ მყოფი 6 ღირსეული ლოჟით
• უკრაინის დიადი ლოჟის საფარველ ქვეშ მყოფი საქართველოს დისტრიქტი, 4 ღირსეული ლოჟით
• სომხეთის დიადი ლოჟის საფარველ ქვეშ მყოფი 2 ღირსეული ლოჟა
• თურქეთის საფარველ ქვეშ მყოფი 1 ღირსეული ლოჟა

მდგომარეობა საკმაოდ რთული და ,,ჩახლართული“ იყო, ვინაიდან მასონური წესების და ტრადიციების თანახმად ქვეყანაში მხოლოდ ერთი დამოუკიდებელი, ლეგიტიმური და აღიარებული მასონური სტრუქტურა უნდა ფუნქციონირებდეს.

2016 წ. 27-29 ოქტომბერს გერმანიაში, ქ. კიოლნში, გერმანიის გაერთიანებული დიადი ლოჟების დიადი ოსტატის ორგანიზებით შედგა შეხვედრა რომელსაც ესწრებოდნენ საქართველოში მოქმედი ოთხივე დიადი ლოჟის (თურქეთის დიადი ლოჟის, რუსეთის დიადი ლოჟის, სომხეთოს დიადი ლოჟის, უკრაინის დიადი ლოჟის), ასევე ესპანეთის დიადი ლოჟის, საფრანგეთის დიადი ნაციონალური ლოჟის, ავსტრიის დიადი ლოჟის, პოლონეთის დიადი ლოჟის და სხვა წარმომადგენლები.
მოლაპარაკებების შედეგად გადაწყდა – საქართველოში დაფუძნდეს საქართველოს გაერთიანებული დიადი ლოჟა (სგდლ), რომელსაც აღიარებს საქართველოში მოქმედი ოთხივე დიადი ლოჟა (თურქეთის დიადი ლოჟა, რუსეთის დიადი ლოჟა, სომხეთის დიადი ლოჟა, უკრაინის დიადი ლოჟა). სგდლ-ის ინსტალაცია დაიგეგმა 2018 წელისათვის.

2018 წლის 25 აგვისტოს განხორციელდა საქართველოს გაერთიანებული დიადი ლოჟის ინსტალაცია. სგდლ-ის ინსტალაცია განახორციელა გერმანიის გაერთიანებული დიადი ლოჟების დიადმა ოსტატმა. ინსტალაციის რიტუალში მონაწილეობდნენ ნიდარლანდების დიადი აღმოსავლეთის და პოლონეთის დიადი ლოჟის დიადი ოსტატები. თურქეთის დიადი ლოჟის, რუსეთის დიადი ლოჟის, სომხეთის დიადი ლოჟის და უკრაინის დიადი ლოჟის დიადმა ოსტატებმა დაადასტურეს და აღიარეს სგდლ-ის ინსტალაცია. ხელმოწერილი იქნა შესაბამისი ჩარტერი (პატენტი). მიღბული იქნა სგდლ-ის კონსტიტუცია, გენერალური რეგლამენტი, არჩეული იქნა სგდლ-ის დიადი ოსტატი და დიადი ოფიცრები.

რეგულარული მასონობა საქართველოში კანონიერად ვითრდება მხოლოდ სგდლ-ის წიაღში და მის საფარველ ქვეშ, მასონობის ლენდმარკების, რეგულარობის ფუნდამენტალური პრინციპების, აღიარებული მასონური წესების და ტრადიციების მკაცრი დაცვთ, მშვიდობით და ძმურ ჰარმონიაში.

დღეისათვის საქართველოს გაერთიანებული დიადი ლოჟის წიაღში და საფარველ ქვეშ ფუნქციონირებს შემდეგი ღირსეული ლოჟები:
• ღ.ლ. ,,ოქროს საწმისი“ #1
• ღ.ლ. ,,წმინდა მეფე დავით აღმაშენებელი“ #2
• ღ.ლ. ,,წმინდა გორგი“ #3
• ღ.ლ. ,,წმინდა თამარ მეფე“ #4
• ღ.ლ. ,,პრომეთე“ #5
• ღ.ლ. ,,თბილისი“ #6
• ღ.ლ. ,,ილია მართალი“ #7
• ღ.ლ. ,,გიორგი V ბრწყინვალე“ #8
• ღ.ლ. ,,ა.გრიბოედოვი“ #9
• ღ.ლ. ,,ვაზი“ #10
• ღ.ლ. ,,მოცარტი“ #11
• ღ.ლ. ,,სინათლის რაინდები“ #12
• ღ.ლ. ,,უფლისციხე“ #13

The modern history of regular freemasonry in Georgia dates back to May 7th, 2011 when Grand Lodge of Armenia consecrated Worshipful Lodge “Golden Fleece” No. 7 on the east of Tbilisi.

However, in 2013 three more regular Grand Lodges were involved in spreading of light in Georgia:
• on February 8th, 2013 Grand Lodge of Russia consecrated Worshipful Lodge “King David the Builder” No. 39 on the east of Tbilisi
• on February 20th, 2013 Grand Lodge of Ukraine consecrated Worshipful Lodge “Saint George” No. 10 on the east of Tbilisi;
• on February 22nd, 2013 one more Worshipful Lodge – “Saint Queen Tamar” No. 41 was consecrated under the auspices of Grand Lodge of Russia;
• on March 5th, 2013 Grand Lodge of Turkey consecrated Worshipful Lodge “Prometheus” No. 1004 on the east of Batumi.

Although all four Grand Lodges had mutual recognition among each other (except GL of Armenia and GL of Turkey), there was no common understanding or a plan of developing freemasonry in Georgia. This resulted in complicating the situation.

On October 26th, 2013Grand Lodge of Armenia consecrated one more Worshipful Lodge “Tbilisi” No. 10 on the east of Tbilisi.
Grand Lodge of Ukraine consecrated three more Worshipful Lodges:
• WL “Ilia Martali” No. 12 on the east of Tbilisi – February 8th, 2015.
• WL “Vazi” No. 13 on the east of Tbilisi – August 13th, 2015.
• WL “Uplistsikhe” No. 14 on the east of Tbilisi – May 2nd, 2016.

On May 28th, 2016 Grand Lodge of Ukraine consecrated a District Grand Lodge in Georgia.

On March 14th, 2015 Grand Lodge of Russia consecrated one more Worshipful Lodge “George V the Brilliant” No. 48 on the east of Tbilisi and the next day held consecration ceremony of Grand Lodge of Georgia.

Grand Lodge of Georgia consecrated three more Worshipful Lodges later:
• WL “A. Griboedov” No. 4 on the east of Mtskheta – June 19th, 2015.
• WL “Mozart” No. 5 on the east of Tbilisi – January 1st, 2016.
• WL “Knights of Light” No. 6 on the east of Tbilisi – February 15th, 2016.

Grand Lodges of Armenia, Turkey and Ukraine did not recognize Grand Lodge of Georgia (consecrated by Grand Lodge of Russia) and continued labors on the territory of Georgia.

By autumns 2016 the following masonic structures existed on the territory of Georgia:
• Grand Lodge of Georgia (recognized by Grand Lodge of Russia, Grand Lodge of the Republic of Venezuela and Grand Lodge of Greece) having six Worshipful Lodges under its auspices;
• District Grand Lodge of Georgia under the auspices of Grand Lodge of Ukraine having four Worshipful Lodges;
• Two Worshipful Lodges under the auspices of Grand Lodge of Armenia;
• One Worshipful Lodge under the auspices of Grand Lodge of Turkey.

Taking into consideration the complicated situation in Georgia on October 28th, 2016 Grand Master of United Grand Lodges of Germany Most Worshipful Brother Christoph Bosbach organized a meeting in Cologne which was attended by representatives on all Grand Lodges working in Georgia – Grand Lodge of Armenia, Grand Lodge of Russia, Grand Lodge of Turkey and Grand Lodge of Ukraine.
The meeting was also attended by representatives of following regular Grand Lodges:
• Grand Lodge of Spain;
• National Grand Lodge of France;
• Grand Lodge of Austria;
• Grand Lodge of Poland.

After tensed negotiations among the participants of the meeting, the four Grand Lodges working in Georgia came to the agreement to consecrate the United Grand Lodge of Georgia which would unite all Worshipful Lodges working on the territory of Georgia and be recognized by all four Grand Lodges. The consecration was scheduled for 2018 in order to reserve proper time for organizational matters and negotiation of all the details.

Consecration of the United Grand Lodge of Georgia
On August 25th, 2018 the labor of consecration of United Grand Lodge of Georgia was held on the east of Tbilisi.
The gavel was held by Grand Master of United Grand Lodges of Germany MW Brother Christoph Bosbach. Grand Masters of Grand Orient of Netherlands and Grand Lodge of Poland were holding positions of Senior and Junior Wardens respectively.

Grand Masters of Grand Lodge of Armenia, Grand Lodge of Turkey, Grand Lodge of Russia and Grand Lodge of Ukraine confirmed consecration of United Grand Lodge of Georgia. The relevant Charter was signed.

New Grand Master of United Grand Lodge of Georgia MW Brother D.Z. was installed. Grand officers of newly consecrated Grand Lodge were nominated and installed (guaranteeing representation for all Worshipful Lodges).
United Grand Lodge of Georgia confirmed the status of Past Grand Master for Grand Master of Grand Lodge of Georgia MW Brother A.E.

Regular freemasonry is being developed on the territory of Georgia within United Grand Lodge of Georgia in peace and harmony, in strict observance of the Ancient Landmarks, the Principles of Regularity, customs and usages of the Craft.

At present 13 Worshipful Lodges are working under the auspices of the United Grand Lodge of Georgia:
• W.L. “Golden Fleece” No. 1
• W.L. “King David the Builder” No. 2
• W.L. “Saint George” No. 3
• W.L. “Saint Queen Tamar” No. 4
• W.L. “Prometheus” No. 5
• W.L. “Tbilisi” No. 6
• W.L. ‘’Ilia Martali” No. 7
• W.L. “George V the Brilliant” No. 8
• W.L. “A. Griboedov” No. 9
• W.L. “Vazi” No. 10
• W.L. “Mozart” No. 11
• WL “Knights of Light” No. 12
• WL “Uplistsikhe” No. 13

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password